Profession Nr C67X

Profession Nr C67X

Fargen bleker og farger på en gang så du trenger ikke å pre-lysne håret. Best resultat på ufarget hår. Intensere jo lysere grunnlaget er.
Varenummer: 200C67X